Let's Meet!

Gesponsord door het Sonsbeek Open in 2018

Let's Meet!

Kinderen in pleegzorg voelen zich vaak anders. Voor pleegkinderen is het niet vanzelfsprekend om ervaringen te kunnen delen. Vaak kennen ze geen andere kinderen die in een pleeggezin wonen. Ook zijn er in hun eigen omgeving niet altijd mogelijkheden om andere pleegkinderen te ontmoeten. Eigenlijk willen pleegkinderen net als andere kinderen gewoon kind zijn. Door pleegkinderen bij elkaar te brengen hebben ze de kans om samen te zijn met kinderen die in dezelfde situatie zitten. Ze kunnen gevoelens en ervaringen delen, en kunnen zich spiegelen aan elkaar: Hoe gaat het in jouw gezin? Vind jij het ook lastig om aan anderen te vertellen dat je bij pleegouders woont? Hoe vind jij het om met twee families om te gaan?

Organiseer de ontmoeting

Het project Let’s Meet! zorgt er voor dat pleegkinderen elkaar regelmatig ontmoeten. Ze komen via Let’s Meet! in contact met elkaar. Op die manier kunnen passies en talenten worden gedeeld en ervaringen worden uitgewisseld. Zo kunnen relaties ontstaan die veiligheid en vertrouwdheid bieden naast hun pleeggezin en de hulpverlening.

Kernteam en vrijwilligers

Het initiatief voor de eerste Let’s Meet!-bijeenkomsten komt van betrokken pleegouders. Om deze Let’s Meet!-bijeenkomsten regelmatig te kunnen organiseren is een vast kernteam gevormd. Dit kernteam bestaat uit enthousiaste pleegouders en medewerkers van Lindenhout en Entrea die zich voor langere tijd aan Let’s Meet! hebben verbonden. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen geborgd.

Succesvol

Dit bereiken Let's Meet! alleen wanneer zij zich aansluit bij wat kinderen aanspreekt. Daarom zijn in 2015 twee succesvolle bijeenkomsten voor totaal 60 pleegkinderen georganiseerd. Op het programma stonden drie workshops: boksen, rap en schilderen/graffiti. Daarna werd er gezamenlijk gegeten. De eerste verhalen werden gedeeld en voorzichtig ontstonden er onderlinge contacten. Samen sporten, schilderen, met muziek bezig zijn en eten verbindt, dat was duidelijk. De pleegkinderen gaven aan dat ze het fijn zouden vinden wanneer ze vaker naar dit soort bijeenkomsten konden komen. Let’s Meet! wil dit regelen. Alle pleegkinderen uit pleeggezinnen die begeleid worden door Lindenhout en Entrea en wonen in de regio Gelderland zijn welkom!