Inschrijving voor het Sonsbeek Open

Schrijf je alvast in voor de 18e editie

Vrijdag 2 september 2022

Wil je een leuke dag met relaties in het Arnhemse stadspark? Op een bijzondere locatie meedoen aan een sportieve activiteit? En daarmee bijdragen aan een mooie opbrengst voor het goede doel?

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en de aanmeldingen gaan snel. Wacht dus niet langer en schrijf jezelf in voor de nieuwsbrief, dan houden we je op de hoogte wanneer je je kunt inschrijven!

Inschrijving deelname 17e editie Sonsbeek Open
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Wat je van ons mag verwachten.

We houden je periodiek op de hoogte van de vorderingen rondom de volgende editie. Je bent pas verzekerd van deelname zodra je je hebt ingeschreven en de factuur is voldaan.

We gaan vertrouwelijk met je gegevens om en verstrekken deze gegevens niet aan derden zonder je expliciete toestemming. Wel word je bedrijfs- of teamnaam en website ter zijner tijd op het teamoverzicht van onze website getoond.

We verzoeken je om je gegevens goed te controleren. Een foutje is immers zo gemaakt!

Deelnamevoorwaarden

Twijfel je nog over deelname? Bijvoorbeeld omdat je niet zeker bent of het Sonsbeek Open op 2 september 2022 door kan gaan met alle huidige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus COVID-19? Dat begrijpen we, no worries! Daar hebben we de volgende op bedacht:

 • The show must go on! Wanneer het Sonsbeek Open niet plaats kan vinden op 2 september 2022 in verband met door de Rijksoverheid opgelegde coronamaatregelen, zal voor het evenement worden gekeken naar een alternatieve datum of een gewijzigde vorm. Hierbij geldt te allen tijde: safety first! Als organisatie houden we daarbij de richtlijnen en maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM nauwlettend in de gaten. 
 • Afzien van deelname? Kies je er liever voor jouw deelname helemaal te annuleren? Ook dat kan, door een e-mail te sturen naar deelnemers@sonsbeekopen.nl, eventueel met opgaaf van reden. Na inschrijving is annulering van deelname kosteloos mogelijk tot drie maanden voor aanvang van het Sonsbeek Open 2022 en wordt 100% van de deelnamekosten aan je gerestitueerd. Bij annulering van deelname vanaf drie maanden en tot een maand voor aanvang van het Sonsbeek Open 2021 is dit 50% van de deelnamekosten. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van het Sonsbeek Open 2022 bestaat geen recht op restitutie. 
 • Als het echt niet gaat… In het onverhoopte geval het Sonsbeek Open 2022 door de organisatie moet worden afgelast vanwege onvoldoende deelname, maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus COVID-19 of door andere omstandigheden van overmacht, leidt dit tot restitutie van 100% van de deelnamekosten.

Een paar kleine lettertjes

 • Organisatie: het Sonsbeek Open 2022 wordt georganiseerd door Stichting Evenementen Junior Kamer Arnhem (“de organisatie”).
 • Inschrijving: als organisatie behandelen wij inschrijvingen in volgorde van binnenkomst. Je bent pas verzekerd van deelname zodra je je hebt ingeschreven, een factuur hebt ontvangen en deze factuur is voldaan. De organisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen voor het Sonsbeek Open te weigeren wanneer hier naar het oordeel van de organisatie gegronde redenen voor bestaan (zoals bijvoorbeeld een deelnamestop).
 • Aansprakelijkheid: het bijwonen van en/of deelname aan het Sonsbeek Open geschiedt op eigen risico van de deelnemer en zijn/haar gasten. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, verband houdend met of voortvloeiende uit deelname aan (of annulering van) het Sonsbeek Open 2022, tenzij deze schade is veroorzaakt door bewijsbare opzet of grove schuld van de organisatie. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen (waaronder vrijwilligers en partners) van het Sonsbeek Open. Onverminderd wat verder in deze (deelname-)voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van de organisatie jegens de deelnemer, sponsor, partner, gasten en/of derden, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot de deelnamekosten van de deelnemer.
 • Wijziging: Als organisatie behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in bovenstaande (deelname-)voorwaarden wanneer hier naar het oordeel van de organisatie gegronde redenen voor bestaan.
 • Akkoord (deelname-)voorwaarden: Door je in te schrijven ga je akkoord met bovenstaande (deelname-) voorwaarden.