Inschrijving voor het Sonsbeek Open

Schrijf je in voor de 20e editie

Vrijdag 6 september 2024

Wil je een leuke dag met relaties in het Arnhemse stadspark? Op een bijzondere locatie meedoen aan een sportieve activiteit? En daarmee bijdragen aan een mooie opbrengst voor het goede doel?

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en de aanmeldingen gaan snel. Wacht dus niet langer en schrijf jezelf in!

Deze jublieum editie is het ook mogelijk om je solo in te schrijven. 

Onze pakketten

Onze pakketten
Inschrijving deelname 20e editie Stellicher Sonsbeek Open
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Wat je van ons mag verwachten.

We houden je periodiek op de hoogte van de vorderingen rondom de volgende editie. Je bent pas verzekerd van deelname zodra je je hebt ingeschreven en de factuur is voldaan.

We gaan vertrouwelijk met je gegevens om en verstrekken deze gegevens niet aan derden zonder je expliciete toestemming. Wel word je bedrijfs- of teamnaam en website ter zijner tijd op het teamoverzicht van onze website getoond.

We verzoeken je om je gegevens goed te controleren. Een foutje is immers zo gemaakt!

Deelnamevoorwaarden

Afzien van deelname? 

 • Kies je er voor jouw deelname helemaal te annuleren? Dat kan, door een e-mail te sturen naar deelnemers@sonsbeekopen.nl, eventueel met opgaaf van reden. Na inschrijving is annulering van deelname kosteloos mogelijk tot drie maanden voor aanvang van het Stellicher Sonsbeek Open 2024 en wordt 100% van de deelnamekosten aan je gerestitueerd. Bij annulering van deelname vanaf drie maanden en tot een maand voor aanvang van het Stellicher Sonsbeek Open 2024 is dit 50% van de deelnamekosten. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van het Stellicher Sonsbeek Open 2024 bestaat geen recht op restitutie. 

Een paar kleine lettertjes

 • Organisatie: het Stellicher Sonsbeek Open 2024 wordt georganiseerd door Stichting Evenementen Junior Kamer Arnhem (“de organisatie”).
 • Inschrijving: als organisatie behandelen wij inschrijvingen in volgorde van binnenkomst. Je bent pas verzekerd van deelname zodra je je hebt ingeschreven, een factuur hebt ontvangen en deze factuur is voldaan. De organisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen voor het Stellicher Sonsbeek Open te weigeren wanneer hier naar het oordeel van de organisatie gegronde redenen voor bestaan (zoals bijvoorbeeld een deelnamestop).
 • Aansprakelijkheid: het bijwonen van en/of deelname aan het Stellicher Sonsbeek Open geschiedt op eigen risico van de deelnemer en zijn/haar gasten. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, verband houdend met of voortvloeiende uit deelname aan (of annulering van) het Sonsbeek Open 2024, tenzij deze schade is veroorzaakt door bewijsbare opzet of grove schuld van de organisatie. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen (waaronder vrijwilligers en partners) van het Sonsbeek Open. Onverminderd wat verder in deze (deelname-)voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van de organisatie jegens de deelnemer, sponsor, partner, gasten en/of derden, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot de deelnamekosten van de deelnemer.
 • Wijziging: Als organisatie behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in bovenstaande (deelname-)voorwaarden wanneer hier naar het oordeel van de organisatie gegronde redenen voor bestaan.
 • Akkoord (deelname-)voorwaarden: Door je in te schrijven ga je akkoord met bovenstaande (deelname-) voorwaarden.