Voedselbank Arnhem

Gesponsord door het Stellicher Sonsbeek Open in 2022!

Waar we het voor doen..

In 2022 is Voedselbank Arnhem het goede doel waaraan de opbrengst van het Stellicher Sonsbeek Open 2022 aan ten goede komt. 

Voedselbank Arnhem zorgt met ruim 400 vrijwilligers voor dat wekelijks 1200 gezinnen een extra steuntje in de rug krijgen met een voedselpakket. Deze is hulp is helaas nog altijd hard nodig!

Helaas is recentelijk de bus waarmee Voedselbank Arnhem hun distributie organiseren afgebrand. Met het Stellicher Sonsbeek Open 2022 willen we geld ophalen om een nieuwe bus te kopen, zodat gezinnen in nood nog altijd gebruik kunnen maken van de waardevolle diensten van de Voedselbank Arnhem.

Hulp bieden waar het ├ęcht nodig is

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Voedselbank Arnhem helpt deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

Samenwerken met de regio

Om haar klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt Voedselbank Arnhem samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van haar klanten te vergroten, werkt Voedselbank Arnhem ook samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

400 vrijwilligers

Voedselbank Arnhem zorgt met ruim 400 vrijwilligers dat wekelijks 1.200 gezinnen een extra steun in de rug krijgen met een voedselpakket. Niemand wordt betaald. Voedselbank Arnhem verstrekt uitsluitend gratis voedsel dat door anderen gedoneerd wordt. Elke week delen zij op 17 uitgiftepunten voedselpakketten uit. In Arnhem-Zuid komen klanten naar een centraal uitgiftepunt. Bij dit unieke winkelconcept kiezen klanten op een vaste dag in de week zelf hun voedsel uitkiezen.

Alle beetjes helpen

Het voedsel wordt gratis aan Voedselbank Arnhem ter beschikking gesteld. Maar zij maken natuurlijk wel kosten voor huisvesting, energie, vrachtauto’s, benzine- en andere transportkosten en verzekeringen. Deze kosten worden elk jaar hoger door stijgende klantaantallen, een toename van gekoelde (gezonde) producten, en stijgende energie- en huisvesting. Donaties zijn daarom absoluut nodig en zeer welkom. De Stichting Voedselbank Arnhem heeft de ANBI-status.