Vriendenfonds Rijnstate

Gesponsord door het Ekris Sonsbeek Open in 2017

Ekris Sonsbeek Open Golftoernooi in actie voor Rijnstate Vriendenfonds

Onderzoek om nog beter te kunnen behandelen, innovaties om de zorg verder te verbeteren, een healing environment, extra voorzieningen om het verblijf in het ziekenhuis voor onze patiënten prettiger te maken… Die éxtra goede zorg, daar gaat het ons om bij het Rijnstate Vriendenfonds. En dat realiseren we samen met onze vrienden.

Daarom zijn we ontzettend blij en trots dat het Rijnstate Vriendenfonds dit jaar is gekozen als hét goede doel van het Ekris Sonsbeek Open Golftoernooi. Zo kunnen we straks mede dankzij u een prachtig project realiseren voor kinderen die bij ons in het ziekenhuis terecht komen. We noemen het ‘My experience’: een healing environment op maat met video, foto’s en geluid, passend bij de wensen van het kind.

My experience: een helende, kindvriendelijke omgeving binnen Rijnstate ziekenhuis

Kinderen die in het ziekenhuis terecht komen, kunnen vaak erg zenuwachtig en bang zijn voor een op stapel zijnde behandeling of operatie. Het Rijnstate Vriendenfonds wil door middel van een bijzonder project de jonge patiënten van Rijnstate in Arnhem afl eiding bieden; tijdens een behandeling, of bijvoorbeeld vlak voor of na een operatie. Met behulp van videoprojecties, waarvan het onderwerp door de kinderen zelf gekozen kan worden, wordt een behandelkamer tijdelijk omgetoverd tot bijvoorbeeld een grote bloementuin, een kinderboerderij of een oceaan vol bijzondere vissen. Een beetje magie, ingezet om de kinderen af te leiden en te ontspannen. Het systeem dat we hiervoor gaan aanschaffen biedt mogelijkheid voor film, foto’s én muziek. En naast bestaande thema’s kunnen ouders zelfs hun eigen beeld- en geluidsmateriaal meenemen op een USB stick, waardoor het kind écht geheel eigen beelden kan bekijken.

Het Vrouw Kind Centrum

Rijnstate is volop bezig met de voorbereidingen voor een nieuw regionaal toonaangevend Vrouw Kind Centrum (VKC). De bouw start komend jaar en zal naar verwachting in 2021 worden afgerond. In het nieuwe centrum moet een moeder met een pasgeborene, maar ook een basisschoolkind en puber zich veilig en thuis voelen. De systemen die we aanschaffen van het sponsorgeld van Ekris Sonsbeek Open verhuizen uiteraard mee naar het nieuwe Vrouw Kind Centrum!