Vitesse Hattrick

Gesponsord door het Ekris Sonsbeek Open in 2015

Jongeren in beweging brengen

Vitesse Hattrick is de overkoepelende naam voor drie projecten die aan elkaar verbonden zijn: de School, League en Academy.

Het doel van Hattrick is om jeugd en jongeren zowel op sportief als maatschappelijk vlak in beweging te brengen. De vijf wijken waar de activiteiten plaats vinden zijn:

 • Geitenkamp – Monnikenhuizen,
 • Klarendal – St. Marten
 • Malburgen – Immerloo
 • Arnhem – Midden
 • Presikhaaf

Ontstaan uit een gemeenschappelijke wens

Hattrick is ontstaan uit een gezamenlijke wens van Sportbedrijf Arnhem (gelieerd aan Gemeente Arnhem), stichting Rijnstad en stichting Vitesse Betrokken om de sociaal-maatschappelijke sportactiviteiten in Arnhem nog meer met elkaar te verbinden. Vitesse Hattrick is een uniek concept dat door de drie partijen wordt uitgevoerd. Maatschappelijk partners Ekris Sonsbeek Open, Kuijpers, Menzis en Volkshuisvesting, KNVB en de Cruyff Foundation ondersteunen het programma.

Hattrick in cijfers

 • Aantal structurele deelnemers in 2015: 418
 • Aantal activiteiten in 2015: 432
 • Aantal klusjes in de wijk in 2015: 80

Waarom Vitesse Betrokken?

Vitesse beweegt niet alleen op het veld, maar ook ver daarbuiten! Vitesse is diep geworteld in de samenleving: (Groot) Arnhem en Vitesse hebben elkaar nodig. Dat is al sinds 1892 het geval. Met andere woorden: voetbal verbindt en beweegt ons sinds 1892 in Arnhem en daarbuiten. Vitesse voelt een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid. We geloven in de kracht van voetbal! Voetbal kan mensen bereiken en in beweging kan brengen. Wij gebruiken deze kracht in onze sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Hoe vervult Vitesse maatschappelijke rol? 

Stichting Vitesse Betrokken is het maatschappelijke hart van de club. Het doel van de stichting is middels de kracht van Vitesse sociaal-maatschappelijk actief te zijn in Groot Arnhem. Die maatschappelijke rol verwijst naar het verbeteren van de leefsituatie van individuen, groepen of wijken. De stichting heeft daarnaast tot doel om, op basis van wederzijdse betrokkenheid, binding tussen (potentiele) Vitesse-supporters en Vitesse tot stand te brengen, te onderhouden en te vergroten. Om onze maatschappelijke rol vorm te geven richten we ons op projecten die gebaseerd zijn op één (of meer) van deze pijlers:

 • Gezondheid
 • Sportiviteit en respect
 • Talentontwikkeling